Grøngødning er planter man med fordel kan dyrke før eller efter sin hovedafgrøde. Man undgår at jorden står bar, og får organisk materiale til at gøde jorden med. Det er også et godt kort at have i baglommen, for at få puslespillet til at gå op, når man...